Push to Kindle (on Safari) just gets the first paragraphs of the article

This is what it can get from the article:

Vậy nên thay vì lướt điện thoại, sao không tự mua cho bản thân vài cuốn về đọc? Sách gì cũng được, từ giáo dục, cải thiện bản thân cho đến giải trí, miễn là bạn dừng được thói quen lướt điện thoại. Đơn giản là hãy cầm lấy cuốn sách, tìm chỗ ngồi hay tựa thoải mái, và tận hưởng nó thôi.


Thanks for reporting this. It should be fixed now.